Γεωργίου Παπανδρέου 31, 54645, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
+30 2310 220035
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο διαδικτυακός τόπος «keleon.gr» (εφεξής Ιστοσελίδα) είναι ένα διαδικτυακό-ηλεκτρονικό κατάστημα της ατομικής Επιχείρησης που ανήκει στην ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, η δραστηριότητά της αφορά εμπορία τυποποιημένων τροφίμων και ελαιολάδων και φέρει τον διακριτικό τίτλο «KELEON OLIVE PRODUCTS», με έδρα την Θεσσαλονίκη, οδό Γ Παπανδρέου 31, τκ 54645, ΑΦΜ 025420742, ΔΟΥ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τηλ 2310220035, η οποία εφεξής και χάριν συντομίας θα ονομάζεται «Επιχείρηση», απευθύνεται δε σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου.

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος, καθώς και το περιεχόμενό του ανήκει αποκλειστικά και μόνο στην Επιχείρηση, αποτελεί τμήμα της πνευματικής της ιδιοκτησίας και των εμπορικών σημάτων της, προστατεύεται δε κατά τις κείμενες εμπορικές και λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις κατά την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή τους, αναπαραγωγή τους, αναμετάδοσή τους, επανέκδοσή τους, μεταπώλησή τους ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο χρήση τους, μερικώς ή ολικώς, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δίνει τη δυνατότητα αγοράς εξαιρετικής ποιότητος ελληνικού ελαιολάδου και άλλων προϊόντων (εφεξής Προϊόντα) σε όσους χρήστες (εφεξής Χρήστης/ες) συνδέονται με την Ιστοσελίδα. Ο κάθε Χρήστης που επιβεβαιώνει την παραγγελία αναφέρεται ως αγοραστής (εφεξής Αγοραστής).

Οι Χρήστες/Αγοραστές πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών και να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Κάθε Αγοραστής που παραγγέλνει Προϊόντα μέσω της Ιστοσελίδας προϋποθέτει να έχει διαβάσει και συμφωνήσει ρητά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης.

Οι παρόντες όροι συμμορφώνονται πλήρως με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία που ρυθμίζει θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου και πωλήσεις από απόσταση.

Οι Χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Επιχείρησης να τροποποιήσει οποιεσδήποτε διατάξεις των παρόντων όρων στο βαθμό που τέτοιες τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις του ενός των μερών έναντι του άλλου.

Η Επιχείρηση δύναται ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, να πραγματοποιήσει αλλαγές και βελτιώσεις της Ιστοσελίδας που κατά την κρίση του θα καταστήσουν ευχερέστερη τη λειτουργία της.

Οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει τους παρόντες όρους συμφωνούν μαζί τους και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με αυτούς.

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τροποποιήσεις τους είναι αυτές που ισχύουν κατά την ημερομηνία της εκτέλεσης της εντολής παραγγελίας.

Ο Χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις πώλησης εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το keleon.gr με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει την Επιχείρηση ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν στη χρήση και στην εκμετάλλευση των παροχών και υπηρεσιών του από οποιοδήποτε άλλο Χρήστη.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης είναι να καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο μερών αποκλειστικά και μόνο στην απευθείας σύνδεση πώλησης των Προϊόντων που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα μέσω του Διαδικτύου, ήτοι στην ολοκλήρωση της σύμβασης πώλησης από απόσταση με την Επιχείρηση.

Επιπλέον, να εφαρμόζονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για να εξασφαλιστεί η εν λόγω τάξη μεταξύ των μερών.

Το έγγραφο αυτό είναι το μόνο έγγραφο που διέπει τη σχέση μεταξύ των μερών. Ακυρώνει και αντικαθιστά κάθε άλλο έγγραφο.

Η σύμβαση αυτή πώλησης μεταξύ των μερών θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια στην περίπτωση τυχόν διαφορών ορίζονται τα αρμόδια Δικαστήρια της πόλεως της Θεσσαλονίκης.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Ο Χρήστης, αφού επισκεφθεί την εν λόγω Ιστοσελίδα, δύναται να αγοράσει Προϊόντα της αρεσκείας του ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Εναλλακτικά ο Χρήστης για αγορές Προϊόντων μπορεί να αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή με την παραγγελία του που θα συνοδεύεται με συγκεκριμένο κωδικό ή να επικοινωνεί τηλεφωνικά στο 2310220035.

Αγορές Προϊόντων μπορούν να πραγματοποιούνται από τους Χρήστες χωρίς την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο χρόνος και ο τρόπος αποστολής των Προϊόντων εξαρτώνται από τον τρόπο παραλαβής τους, καθώς ο Αγοραστής μπορεί να επιλέξει είτε να το παραλάβει ο ίδιος με φυσική παρουσία από την Έδρα της Επιχείρησης, είτε με μεταφορική στον τόπο επιλογής του. Στη δεύτερη περίπτωση ο χρόνος θα είναι ανάλογος του τόπου παραλαβής. Επίσης, εξαρτάται και από την διαθεσιμότητα του Προϊόντος που έχει επιλέξει. Για να ισχύουν οι χρόνοι παράδοσης θα πρέπει η Επιχείρηση να λάβει την παραγγελία του Αγοραστή από Δευτέρα έως Παρασκευή μέχρι τις 14.00 μμ (για τις υπόλοιπες μέρες και ώρες παραγγελίας θα θεωρείται ημερομηνία παραγγελίας η επόμενη εργάσιμη ημέρα). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης Προϊόντων επιλογής της Επιχείρησης με μεταφορικό μέσο της Επιχείρησης εντός της Θεσσαλονίκης, χωρίς χρέωση εφόσον η συνολική παραγγελία αντιστοιχεί σε ποσό ανώτερο των 40€.

Οι Αγοραστές μπορούν να παρακολουθούν τα Προϊόντα τους χρησιμοποιώντας το μοναδικό αριθμό της παραγγελίας τους που υπάρχει στο επιβεβαιωτικό της παραγγελίας email/ηλεκτρονικό μήνυμα της Επιχείρησης.

Το κόστος μεταφοράς θα ορίζεται ανάλογα με τον τρόπο αποστολής και εισάγοντας ο Αγοραστής τον ταχυδρομικό κωδικό της διεύθυνσης παράδοσης.

Αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Σαββάτου & Κυριακής.

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως ακραίες καιρικές συνθήκες ή γενικές απεργίες, θα σας ενημερώσουμε για τον λόγο της καθυστέρησης και την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, μόλις αυτό θα είναι εφικτό. Σε τέτοιες περιπτώσεις το keleon.gr και η Επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν θα καταστεί αναξιόπιστο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Επιχείρηση πωλεί Προϊόντα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με ισχύοντες κανόνες και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές σε πελάτες ή Χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος εκτός της υποχρέωσης να επιστρέψει και να αντικαταστήσει τα Προϊόντα της σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους.

Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μορφή ζημίας που μπορεί να προκύψει για το Χρήστη/Αγοραστή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, που προκαλείται από την δυσλειτουργία ή κακή χρήση των υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών, περιεχομένων, παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών που παρέχονται από τον διακομιστή ή και με τυχαίες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε Προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτού.

Επίσης περιπτώσεις λαθών ή παραλείψεων κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής καταχώρησης των δεδομένων πληροφοριών που παρέχονται από τον Αγοραστή.

Και τέλος περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος που οφείλονται σε τυχαία γεγονότα που προκαλούνται από άλλους φορείς.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, το περιεχόμενο των πληροφοριών, καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση, με μόνη υποχρέωση την ενημέρωση της παρούσης Ιστοσελίδας και υπό τη δέσμευση της μη αναδρομικότητας δυσμενέστερων όρων.

Η Επιχείρηση παρέχει πληροφορίες για τα συστατικά και ιδιότητες των Προϊόντων που προβάλει μέσω του ιστότοπου/ηλεκτρονικού καταστήματος. Όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες, που δημοσιεύονται διαδικτυακά προέρχονται από στοιχεία που παρέχουν οι συνεργάτες ελαιολάδου και λοιπών ελληνικών προϊόντων. Το keleon.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις, λάθη ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παράλειψη στα στοιχεία αυτά, όπως επίσης και για τυχόν τυπογραφικά, ορθογραφικά και συντακτικά λάθη. Καθώς επίσης και για τις εξωτερικές - συνδεόμενες ιστοσελίδες που μέσω των συνδέσμων μπορεί να μεταβεί ο Χρήστης/Αγοραστής.

Οι φωτογραφίες των Προϊόντων είναι εμφανείς και σε υψηλή ποιότητα, ώστε ο Αγοραστής να έχει ικανοποιητική εικόνα της αγοράς τους και αποτελούν σε κάθε περίπτωση τμήμα της πνευματικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης ή τρίτων συνεργατών της.

Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται ρητά να αναπροσαρμόζει τις αναγραφόμενες τιμές, χωρίς προειδοποίηση. Η ισχύουσα τιμή για κάθε πώληση είναι αυτή του χρόνου παραγγελίας. Οι διάφορες προσφορές Προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ή αν έχει διαφορετικά διατυπωθεί από την Επιχείρηση.

Επειδή πάντα υπάρχει η πιθανότητα του λάθους προτείνουμε ότι αν ο Αγοραστής δει ιδιαίτερα υψηλή ή χαμηλή τιμή σ' ένα Προϊόν πριν την παραγγελία του να επικοινωνήσει πρώτα τηλεφωνικά με την Επιχείρηση προς επιβεβαίωση των στοιχείων.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος θα πρέπει να γίνεται για νόμιμους σκοπούς σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη και τους ισχύοντες νόμους και με τρόπο που να μην προκαλεί ζημία ή δυσλειτουργία σ αυτό και να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που προκαλεί από κακή, παράνομη ή ανήθικη χρήση των υπηρεσιών της Επιχείρησης και από συμπεριφορά που αντίκειται στα συναλλακτικά ήθη.

Απαγορεύεται ο Χρήστης/Αγοραστής να ενεργήσει οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, επανέκδοση, μεταπώληση ή άλλη χρήση της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας, αλλά και του περιεχομένου της (ενδεικτικά φωτογραφίες, Προϊόντα, σήματα, λογότυπα κλπ), μεμονωμένα ή μαζικά, μερικά ή ολικά, καθώς αναγνωρίζει ρητά ότι αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης, αλλά και τρίτων συνεργατών της και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Για όλα τα Προϊόντα υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για τη διαθεσιμότητά τους, οι οποίες είναι: «Διαθέσιμο», «Περιορισμένη διαθεσιμότητα» ή «Προσωρινά εξαντλημένο».

Σε όσα Προϊόντα είναι διαθέσιμα είναι παραδοτέα χρονικά ανάλογα του τόπου διαμονής και του τρόπου παράδοσης. Για τα Προϊόντα που είναι στη κατηγορία «Προσωρινά εξαντλημένο» μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail ή τηλεφωνικά, ώστε να σας ενημερώσουμε για την ημερομηνία διαθεσιμότητάς τους και εν συνεχεία για τον χρόνο παράδοσης σε εσάς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Επιχείρηση συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, αποθηκεύει κάθε επικοινωνία του Χρήστη με την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων και των e-mails επικοινωνίας, αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς της παρεχόμενης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων που βασίζονται στην ισχύουσα ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία για την προβολή και αναζήτηση υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, καθώς και για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις Προϊόντων από απόσταση, αλλά και τη διαφήμιση αυτών των υπηρεσιών. Το αίτημα για παροχή υπηρεσίας από πλευράς του Χρήστη ισούται με ταυτόχρονη άδεια προς την Επιχείρηση να ενεργήσει τα ανωτέρω. Δηλώνεται ρητώς ότι δεν γίνεται καμία επεξεργασία ή αποθήκευση στοιχείων πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών που θα χρησιμοποιήσει ο Αγοραστής για την προμήθεια των Προϊόντων.

Το keleon.gr δεσμεύεται ρητά ότι δε θα προβεί σε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σε καμία περίπτωση δε διακινεί, δημοσιοποιεί, αποκαλύπτει, πωλεί, εκμισθώνει, παραχωρεί ή ανταλλάσει με οποιονδήποτε τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε, για την παραγγελία σας, με μόνη εξαίρεση την άρση του απορρήτου για τη συμμόρφωση σε αποφάσεις Δικαστηρίων, εντεταλμένων Δημόσιων Αρχών κλπ., σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων της προστασίας των προσωπικών δεδομένων πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και αφού πρώτα έχει πληροφορήσει σχετικά τους Χρήστες.

Ο Χρήστης/Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της άδειας επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών του δεδομένων από την Επιχείρηση, με μοναδική προϋπόθεση να δηλώσει την επιθυμία του εγγράφως με αποστολή σχετικού e-mail (ηλεκτρονική αλληλογραφία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιχείρησης και να λάβει απαντητικό e-mail επιβεβαίωσης της λήψης του από την τελευταία.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

To keleon.gr χρησιμοποιεί cookies. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να συναινεί ή όχι στη χρήση τους με την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα keleon.gr. Υπάρχει επιλογή «Ρυθμίσεις Cookies», την οποία ο Χρήστης μπορεί να διαλέξει και στην περίπτωση αυτή να μην συλλεγούν τα στατιστικά στοιχεία. Σε καμία περίπτωση η χρήση τους δεν αποτελεί επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ενώ η συλλογή τους γίνεται ανώνυμα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η παραγγελία μπορεί να γίνει από τον Αγοραστή διαδικτυακά που θα συνοδεύεται με συγκεκριμένο κωδικό ή να επικοινωνεί τηλεφωνικά στο 2310220035 ή με e-mail στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή .

Α. Διαδικτυακά ακολουθεί τα εξής βήματα:

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο Χρήστης θα ενημερώνεται μέσω αυτοματοποιημένων e-mail για την κατάσταση και την εξέλιξη της παραγγελίας του. Συνιστάται ο Χρήστης να επαληθεύει τα στοιχεία της παραγγελίας του. Στην περίπτωση που διαπιστώσει κάποιο λάθος θα πρέπει να επικοινωνεί άμεσα με το τηλέφωνο επικοινωνίας της Επιχείρησης ή να αποστέλλει σχετικό e-mail αναφέροντας τον κωδικό παραγγελίας και το λάθος της παραγγελίας. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της παραγγελίας και επιβεβαιωθεί η πληρωμή της παραγγελίας, η Επιχείρηση θα αποστέλλει νέο e-mail στον Αγοραστή για την αποστολή της παραγγελίας που θα συνοδεύεται με τον κωδικό της αποστολής ή θα δηλώνεται η ημερομηνία παραλαβής με φυσική παρουσία του Αγοραστή από την έδρα της Επιχείρησης.

Β. Τηλεφωνικά ακολουθεί την εξής διαδικασία:

Η παραγγελία μπορεί να γίνει με τηλεφωνική κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο της Επιχείρησης: 2310220035. Ο Χρήστης καλεί στο τηλεφωνικό κέντρο της Επιχείρησης και αναφέρει τον κωδικό του Προϊόντος, την ποσότητα, την συσκευασία και τον τρόπο παραλαβής που επιθυμεί. Λαμβάνει επιβεβαιωτικό e-mail από την Επιχείρηση, με το συνολικό κόστος της παραγγελίας με τη ενημέρωση για τους τρόπους πληρωμής (μετρητά, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, πληρωμή με τη χρήση πλατφόρμας PayPal). Μόλις επιβεβαιωθεί η πληρωμή, ο Αγοραστής λαμβάνει νέο e-mail με την ενημέρωση για τον χρόνο και τρόπο αποστολής.

Γ. Με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ακολουθεί την εξής διαδικασία:

Ο Χρήστης μπορεί να στείλει την παραγγελία του μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή αναφέροντας τους κωδικούς των Προϊόντων, ποσότητα και τον τρόπο παραλαβής. Λαμβάνει επιβεβαιωτικό e-mail από την Επιχείρηση, με το συνολικό κόστος της παραγγελίας και ότι πρέπει να πληρωθεί το ποσό με τη ενημέρωση για τους τρόπους πληρωμής (μετρητά, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, πληρωμή με τη χρήση πλατφόρμας PayPal). Μόλις επιβεβαιωθεί η πληρωμή, ο Αγοραστής λαμβάνει νέο e-mail με την ενημέρωση για τον χρόνο και τρόπο αποστολής.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τιμοκατάλογο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να επηρεάζει τις τιμές των ήδη εισηγμένων παραγγελιών.

Τα παραστατικά αγοράς θα συνοδεύουν το Προϊόν.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής, τα οποία αναφέρονται κατά τη διαδικασία της παραγγελίας πριν γίνει η αποδοχή και ολοκλήρωσή της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Κάθε Αγοραστής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει της σύμβασης πώλησης συμπληρώνοντας το έντυπο ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, να το στείλει μέσω e-mail και να επιστρέψει το αγορασμένο Προϊόν εντός 3 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον Αγοραστή.

Για να γίνει δεκτή η επιστροφή του Προϊόντος πρέπει να είναι στην αρχική του συσκευασία, στην κατάσταση που παραδόθηκε πλήρες, χωρίς φθορές και χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί.

Απαραίτητη προϋπόθεση να συνοδεύεται το Προϊόν από το τιμολόγιο αγοράς του.

Εξόφληση της επιστροφής γίνεται εντός 30 εργάσιμων ημερών αρχής γενομένης από την ημερομηνία παράδοσης του Προϊόντος από τον Αγοραστή.

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω όρους καταστεί αντίθετος προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να υφίσταται και εξαιρείται από τη συμφωνία και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπολοίπων όρων.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι όλο το περιεχόμενο του keleon.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων, σχεδίων, παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων της παρούσας Ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του keleon.gr και της Επιχείρησης και προστατεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει ολικά ή μερικά αντικείμενο αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, επεξεργασίας, μετάδοσης, διανομής, αναδημοσίευσης, πώλησης με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλα πρόσωπα. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι απαγορεύεται να εκμεταλλεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή τμήμα του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας.